3D Planeerija
Avaleht / Inspekteerimine

Inspekteerimine

Inspekteerimine

Inspekteerimisteenus aitab välja selgitada, millises tehnilises seisukorras on olemasolev mänguväljak ja seal asuvad mänguvahendid. Lähtuvalt ohutusstandardist EN 1176:2017 hindame, millised on ohud, mis tuleb likvideerida.

Mänguväljakute tehnilise seisukorra hindamine algab andmete kogumisest.

Inspekteerijad tulevad mänguväljakule ning viivad läbi toodete standardile vastavuse kontrolli, kasutades selleks katsekehi. Järgneb pildistamine (üldpilt igast tootest ja igast probleemsest kohast eraldi) ja turvaaluste mõõtmine. Kõik tuvastatud puudused märgitakse üles ja salvestatakse.

Järgneb andmete töötlemine. Koondandmed sisestatakse tabelisse, neid analüüsitakse, et hinnata mänguvahendite tehnilist seisundit ja ohutust. Selgub, kas on ohtlikke vahendeid ja mittevastavusi ohutusstandardile ning mida on vaja teha, et muuta mänguväljak taas ohutuks.

Inspekteerimise tulemuseks on põhjalik ülevaade igast hinnatud mänguväljakust ja tuvastatud defektist ning koondtabel, mis sisaldab infot toodete, nende vundamentide ja turvaaluste vastavusest standardile. Kokkuvõtteks anname soovitused probleemide kõrvaldamiseks.