3D Planeerija
Avaleht / Skateparkide garantiitingimused

Skateparkide garantiitingimused

Skateparkide hooldus- ja garantiitingimused

Skatepargi omanik vastutab skatepargi korrasoleku eest ja peab olema enne pargi kasutuselevõttu tutvunud hooldus- ja kasutusjuhendiga, et tagada skatepargi ohutu ja nõuetekohane kasutamine.

BASE

Raam 5 aastat
Küljed 5 aastat
Sõiduala pealispind 3 aastat
Vertikaalsed piirded 10 aastat

 

BASE+

Raam 5 aastat
Küljed 5 aastat
Sõiduala pealispind 10 aastat
Vertikaalsed piirded 10 aastat

 

STEEL

Raam 10 aastat
Küljed 5 aastat
Sõiduala pealispind 3 aastat
Vertikaalsed piirded 10 aastat

 

STEEL PRO

Raam 10 aastat
Küljed 10 aastat
Sõiduala pealispind 10 aastat
Vertikaalsed piirded 10 aastat

Garantii kehtib juhul kui:

  • Skatepark on paigaldatud vastavalt Tiptiptap OÜ poolt väljastatud paigaldusjuhendile.
  • Skatepark on hooldatud vastavalt Tiptiptap OÜ poolt väljastatud kasutus-ja hooldusjuhendile.

Garantii alla kuuluvad toote materjali-, konstruktsiooni– ja tootmisvead.

Garantii alla ei kuulu toote ja selle osade loomulik kulumine, ebaotstarbelisel kasutamisel ja vandalismist tingitud purunemine, vähene värvimuutus, tuhmumine.

Juhul, kui toode on paigaldatud veekogu äärde või rannikule lähemale kui 200 m, ei kehti garantii toote korrosiooni osas ja muust materjalidest detailide garantiiaeg väheneb poole võrra.

Defektsed tooteosad vahetab Tiptiptap OÜ välja esimesel võimalusel tasuta.

Hoolduse eeskiri

Enne skatepargi kasutamist on vajalik kontrollida kas rambid on kasutamiseks terved.

Kui rambi pealmine kiht on päikese, vihma või mõne muu teguri mõjul lahti paisunud, peaks lõpetama rambi kasutamise ja tellima remondi.

Minimaalselt 3 korda aastas (hooaja algul, keskpaigas ja lõpus) on vajalik kontrollida kinnitusi ja vineeri servade töötlust, vajadusel seda veekindla värviga uuendada.

Hooaja lõpus soovitame katta skatepark ajutise kattega, et vältida vihma ja lume sattumist konstruktsiooni sisse.