3D Planeerija
Avaleht / Blogi / Õuesõpe – parim viis õppida läbi kogemuste

Õuesõpe – parim viis õppida läbi kogemuste

4. märts 20212 min lugemineBlogi

Lapsed õpivad kogemuste varal, kuid ühes ja samas olukorras tunnevad ja kogevad lapsed sama asja igaüks omamoodi. Seepärast tuleb iga last vaadelda kui isiksust, sest meil kõigil on omad soovid, eeldused, vajadused ja huvid ning on väga oluline sellega arvestada. Hea võimalus laste arengut läbi erinevate tegevuste toetada on õuesõpe.

Laseme lastel märgata, küsida, uurida ja proovida, inspiratsiooni on kõikjal meie ümber.

Lapse areng toimub suuresti mängu kaudu. Olulised on näiteks rollimängud, mille läbi laps saab teadmisi ümbritsevast keskkonnast. Kuid erinevalt tubastest tegevustest paneb õuesõpe lapsi rohkem vaatlema, mõtlema, valikuid ja järeldusi tegema. Uuringud on näidanud, et kui parandada laste kontakti loodusega, paranevad ka tulemused keskendumises ja enesedistsipliinis.

Tegevus, mis köidab iga last ja millest tekib nii palju uusi küsimusi!

Õuesõppe meetodid on eelkõige vaatlus, õppemäng ja katse. Kuna tegutsetakse ühiselt (nt lasteaias grupina või koduselt pereliikmetega) annab see hea võimaluse arendada koostööd ja õppida üksteisega arvestamist. Loodus sisendab alati rahu ja aitab luua kontakti ümbritsevaga. Nii ärkab loovus, tekivad mõtisklused ja arutelud, õpitakse analüüsima ja seoseid leidma. Samal ajal arendab õuesõpe lapsi ka füüsiliselt, koordinatsioon muutub paremaks, mäng mitmekesisemaks, lapsed on osavamad, julgemad ning vähem tõbised.

Meie atraktsioonid sobituvad looduskeskkonda nagu valatult.

Loodus on suurepärane õpikeskkond, meie täiendame seda omaltpoolt mänguvahendite ja atraktsioonidega, mis laste füüsilist ja vaimset arengut igati toetavad. Õuesõpe paneb tööle nii keha kui mõtte ja pakub lastele uusi teadmisi ja avastusi nii ümbritseva kui iseenda kohta. On mitmeid riike, kus eelkooliealised lapsed saavad käia õuelasteaedades. Eriti levinud on need Skandinaaviamaades, kus lähtutakse põhimõttest, et mida saab teha õues, seda seal ka tehakse. USA’s ja Austraalias on õuesõpe eelkõige seikluskasvatus, kus õpetatakse toime tulema võimalike ohtudega. Eesti on oma õuesõppe mudeli loonud Rootsi eeskujul.

Väikesed lapsed märkavad ka kõige pisemaid detaile, looduses on palju, mida avastada!

Mida õuesõppe puhul veel on oluline teada ja kuidas toetada laste füüsilist ning vaimset arengut läbi mänguliste tegevuste, sellest leiab põhjaliku ülevaate lehel lapsed ja liikumine.

Meie uudised, lood ja looming

Oleme spetsialistid, kes jagavad vajalikku infot ja suunanäitajad, kes pidevalt inspireerivad. Hoiame sind olulisega kursis.
Kõik artiklid